Kariéra

Slideshow image two Slideshow image one

Kariéra s GSK

Czech Republic

Text here.

O nás

Profil společnosti

GlaxoSmithKline, s. r. o., je v České republice pobočkou jedné z největších farmaceutických firem na světě GlaxoSmithKline Plc., která sídlí v Londýně. Firma se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem léčivých přípravků a 
patří mezi přední světové inovátory v tomto oboru. Vyvíjí účinná a bezpečná léčiva nejvyšší kvality a tím aktivně vstupuje do boje s nemocemi. Společnost GSK se dělí na divize Pharmaceuticals (společně s týmy, které se zabývají klinickým hodnocením vyvíjených léčiv a očkovacích látek) a Consumer Healthcare.

Poslání společnosti

Hlavním posláním společnosti GSK je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožní lidem být aktivnějšími, cítit se lépe a žít déle.

Terapeutické oblasti

Společnost GSK se soustředí na výzkum a vývoj léků v těchto hlavních terapeutických oblastech: respirační onemocnění - astma a chronická obstrukční choroba plic, onkologie, onemocnění CNS, kardiovaskulární a metabolická onemocnění. Přední postavení zaujímá společnost také ve vývoji vakcín. Svým zaměřením na výzkum a vývoj nových očkovacích látek významně přispívá k potlačování epidemických i jinak závažných infekčních onemocnění.

Výzkum a vývoj

Společnost GSK investuje značné finanční prostředky do výzkumu a vývoje nových léčiv. Celosvětově přesáhl rozpočet firmy na výzkum a vývoj nových léků v roce 2012 částku 4,4 miliardy USD. Náklady na vývoj jednoho nového léku dosahují až 1 miliardy GBP a vývoj trvá obvykle 10–15 let. V současné době je v různých fázích klinického vývoje společnosti GSK celkem 150 nových účinných látek, vakcín či produktových inovací. V loňském roce bylo uvedeno na trh 12 nových produktů nebo nových indikací GSK a dalších 30 se nacházelo v závěrečné fázi vývoje.

Divize Consumer Healthcare

Významné postavení zaujímá společnost GSK také v oblasti volně prodejných léků. Jedná se zejména o léky proti bolesti, léky proti chřipce a nachlazení a dále 
o výrobky ústní hygieny a dermatologické přípravky.